Jag har haft Mackan som coach i snart ett år och har aldrig tidigare på så kort tid fått så hållbara och tydliga resultat.

Astrid Elander, Om Marcus

Jag tycker att du är grym på att motivera och stötta på ett personligt plan. Jag känner att du verkligen bryr dig och vill att jag ska utvecklas. Du är förstående för processen och jag litar på att du kommer ta mig dit jag vill.

Sebel Lindblom, Om Tim

PERSONAL TRAINING PLAN

from69mth
  • We book a consultation where we explore what we can do for you
  • We create an individualised training plan with your needs, wants and goals in mind and we walk through it together.
  • We follow-up by text, e-mail and video calls
  • Click on the button and a coach will get back to you as soon as possible!